Sanmark technika grzewcza

Pompy ciepła


Pompy ciepła to nowoczesne rozwiązanie przyjazne środowisku i ograniczające do minimum comiesięczne wydatki na ogrzewanie.  Zalety tego rozwiązania sprawiły, iż przebojem wdarło się ono na polski rynek.  W samym 2013 roku sprzedano w naszym kraju liczbę pomp ciepła porównywalną z wszystkimi krajami Beneluksu i niewiele mniejszą niż w Wielkiej Brytanii. Polska jest również jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków pomp ciepła. Ich popularność to zasługa wielu zalet, wśród których wymienić możemy:
- bardzo niskie koszty eksploatacji
- wysoka wydajność (przeciętnie 4kWh ciepła z 1kWh energii)
- wygoda, którą gwarantuje całkowita bezobsługowość
- stanowią alternatywę dla ogrzewania gazowego w wypadku braku dostępu do sieci
- wielofunkcyjność (zimą ogrzewanie - latem - chłodzenie)
- bezpieczeństwo
- ekologia - pompa ciepła nie produkuje spalin

Ze względu na sposób pozyskiwania i przekazywania ciepła, wyróżniamy kilka rodzajów pomp ciepła:

-

powietrze - powietrze

.

Źródłem ciepła do parownika pompy jest powietrze. Stanowi ono także medium, przekazujące ciepło ze skraplacza do ogrzewanych pomieszczeń.

-

woda - powietrze

.

Źródłem ciepła do parownika pompy jest woda. Ogrzewanie pomieszczeń następuje, w skutek nawiewania do nich podgrzanego powietrza.


-

powietrze - woda

.

Parownik pompy ogrzewany jest powietrzem. Transfer ciepła ze skraplacza, do ogrzewanych pomieszczeń następuje przez wypełnioną wodą, instalację centralnego ogrzewania.

-

woda - woda

.

Źródłem ciepła do parownika jest sztuczny, bądź naturalny zbiornik wodny. Medium oddającym energię do ogrzewanych pomieszczeń jest natomiast woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania.

-

glikol - woda

.

Ciepło pochodzi z gruntu i przekazywane jest do pompy za pomocą trudno zamarzającego czynnika (np. glikolu), krążącego w zakopanym w ziemi wymienniku. Transfer od pompy do ogrzewanych pomieszczeń następuje za pomocą wody wypełniającej instalację centralnego ogrzewania.

-

bezpośrednie parowanie - woda

.

W przeciwieństwie do układów typu, glikol - woda, czynnik roboczy instalacji pobierającej ciepło z gruntu, odparowuje już w wymienniku, pełniąc za razem funkcję parownika pompy. Skutkuje to wyższą wydajnością systemu. Ciepło do pomiesczeń transferowane jest za pomocą wody, wypełniającej instalację centralnego ogrzewania.

-

bezpośrednie parowanie

- bezpośrednie skraplanie.

Charakterystyczny dla tego typu systemu jest brak pośrednictwa cieczy w wymianie ciepła. Wymiennik ciepła pełni tu funkcję parownika pompy, natomiast instalacja ogrzewania podłogowego, funkcję skraplacza. Rozwiązanie to posiada bardzo dużą wydajność.

Naszym klientom oferujemy fachowe doradctwo. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaproponować Państwu najbardziej optymalne rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu!


Copyright © 2014 by Sanmark PW  · 
All Rights reserved  ·  asemenowicz@o2.pl